top of page

İlkelerimiz

  • Miyofiz Fizyoterapisti din, dil, ırk, milliyet, uyruk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmaksızın öncelikle insan onurunu korumak, her koşulda insanların sosyal ve yasal haklarına, kişiliklerine, özellerine ve benliklerine saygı göstermek, çalışanların ve üyelerin mahremiyet hakkına uygun davranmak ve güvenliklerini sağlamak.

  • Güleryüzlü, başarılı, kendini sürekli geliştirebilen, mutlu ve kurumu sahiplenmiş profesyonellerle ekip ruhu içinde çalışmak, çalışanların bu nitelikleri kazanabilmeleri ve geliştirebilmeleri için onları desteklemek, teşvik etmek.

  • Kurum ve kurumu oluşturan bireyler olarak devamlı gelişme çabası göstermek, yaptığımız işi ölçmek ve değerlendirmek, daha iyiye ulaşmak adına eleştiriye açık ve yenilikçi olmak, fark yaratmak, gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmak, bu yöndeki çabaları desteklemek ve teşvik etmek.

  • Hizmetlerimizi, müşteri ve sağlık odaklı bir yaklaşımla, bütünsel kaliteyi yansıtacak ve saygınlığımızın ve oluşturulan güvenin sürekliliğini sağlayacak tarzda, dürüst, temiz, doğru, zamanında, aksaksız, güleryüzlü, içten, olumlu, profesyonel bir anlayışla, elit bir ortamda ve etik kurallara uyarak sunmak.

bottom of page